گاز فریون REFRIGERANT GAS R134A

گاز مبرد R134a که امروزه جایگزین فریون 12  و 11 شده است از هوا سنگینتر بوده، دارای فرمول شیمیایی CH2FCF3 ،  وزن مولکولی: 102/03 و دارای خواص ترمودینامیکی مناسبی است. این گاز غیر سمی و غیر قابل اشتعال است .جاذب رطوبت بوده ودارای درجه خلوص 99/95 می باشد . دارای روغن مصنوعی ( پلی استر ) بوده و با روغن طبیعی ترکیب نمی شود.  فاقد اتم کلرمی باشد وهیچ اثر منفی بر روی لایه ازن ندارد. در مقایسه با  R-۱۲ از ضریب هدایت حرارتی بهتر گرمای نهان بیشتر و از توانایی انتقال حرارت بالاتری برخوردار است . گاز R134  جذب رطوبت بیشتری نسبت به R12 دارد و هرگز نباید کمپرسور های R134 را برای تست کارایی در هوای محیط که رطوبت زیادی دارد بیش از ۳۰ ثانیه روشن کرد ،زیرا رطوبت موجود در هوا جذب روغن کمپرسور می شود ودر سیکل برودت اخلال ایجاد میکند . این گاز از نظر زیست محیطی مورد قبول می باشد .بطوری که در ساخت یخچال های خانگی و کولر خودرو می توان به خوبی از آن استفاده کرد.